İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü yönetiminde ve hakemli bilimsel dergi statüsünde olan Acta INFOLOGICA (ACIN) Haziran 2017 itibari ile yayın hayatına başlamıştır.
ACIN ile veri-enformasyon-bilgi kavramlarını, bilgi- iletişim teknolojileri ve uygulamalarını temel alarak gerek enformatik alanında gerekse disiplinler arası gerçekleştirilen çalışmalar için bilimsel bir yayın ortamı sunmak, yayınlanan çalışmalar ile bu alanda çalışan, alana ilgi duyan araştırmacılar ve ilgililerin gelişimine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.
ACIN, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan bir dergidir. Bilimsel içeriğin doğru ve uygun olarak yayınlanabilmesi için tüm çalışmalar konusunda uzman en az iki adet hakem tarafından değerlendirilmektedir. Değerlendirme sürecinde kör hakemlik yöntemi uygulanmaktadır. Değerlendirme süreci sonunda yayınlanması uygun görülen makaleler yayın sıralamasına alınır ve makale sahibine bildirilir. ACIN'da yayınlanmak üzere değerlendirmeye gönderilen çalışmalar benzerlik taramasından geçirilmektedir. Makale önerilerinin dili Türkçe ya da İngilizce olabilir. Değerlendirilmek üzere gönderilen tüm çalışmalar bilimsel yayın yapma etiğine uygun olarak hazırlanmalı ve aynı anda başka bir dergi, kongre, konferans vb. yerde değerlendirme sürecinde olmamalıdır.

 

< >

Öne Çıkan Makaleler

< >

Elektronik Harp İle Toplanan Verilerin Veri Madenciliği Yöntemleri İle Analiz Edilmesi

Barış, gerginlik durumu, terörle mücadele ve savaş süreçlerinde hedef ülkeye veya silahlı kuvvetlerine karşı bilgi üstünlüğü sağlamak ve düşmanın kendi ülkemiz üzerinde yapacağı bilgi harbini etkisiz kılmak için, devletin bütün kurumlarıyla uyguladığı faaliyetlerin tamamına bilgi harbi denir. Bilgi ...

Yazar/lar : Özgür Aydın / Yücel Batu Salman / Mustafa Eren Yıldırım / Serkan Ayvaz